Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2014

Cho­ler­ny ucisk w klat­ce pier­siowej, smut­ne oczy, uda­wany uśmiech, pow­ra­cające uczu­cie za­gubienia i bez­radności, znasz to? 


May 10 2014

1765 2b98
Reposted byaaaddictedterriblelovesweetnothinggdontdreamitsoverem82sweetnothingginyourheartwarmuppokolenie-wychowane-na-filmach-Bondaeatpuddinggpalomaamalamy-lifeinherownwayromantycznosczoolkibarricadecleriiyoungannacherrykisslentilkaBorderlineGirljablkozcynamonemreevivedaisesune-raconteusewersjakieszonkowaleksandranoticeableKACHAplantsaaaddictedbutterbeernegacjajodamakemewannadieczekoczekoAngelineeVMerrry98splendiidla-luNiezidentyfikowanyObiektLatajacypuella13idontcareiloveitrutkajestsupersweetnothinggpanienkamorganitaatramentovvaslomkabitterteethsectum-semprasweetnothinggololololamiastapaulinac26somewhereonlyweknowsaysomethingiamdreamertupfenbryniareebellioouslovesweetsLusialovesweetsnosiemkanukotlost-in-spacealensztajncukroveloveuncannyfireflyuniquepositanogreymouseplantsrockspralineyouaresonaivechoreradumbscreamangua13-daysdancing-with-the-fairiesplugssscorpixgdziemitupomokrympalomaamalainherownwaypengingaweckasparkle-of-hopepandziiatwarzemarkotnabemyloverzapachdeszczudefying-gravitymaladziewczynkacreurenowisgoodhumbugnirvana27666chestnutsniechcechciecangelene13niiksMiguelaatrantalissiedreamerrsoftlyintothewilldbutterfly-and-cowsicklullabiesnosiemkamaboulblackheartgirlsluchaczkachanel-chaneljointskurwysynwikszucieknijminoinaconotthesameprincesshellocoldworldmakemewannadieviszyssputniksweethearttoskalattejeszczeniechinchetaaabemylovermagolek22MalinaMalinowamikrokosmosirmelincupofcinamonlamiastalisekchytrusekgralakowaniewiastqanieradzewasdsavoranilicconvoitisereebellioousgamilaoutlinewishyouwereherefuckofcoursejustinnemybodyisacagefakingkrejzimaialexmartiidualistyczniepolagfgerthrhhertyhdieeinelielovelivelovesweetsmariannawrazliwadusixcloseyoureyesmuslisensationmine0discloosurepleassureraspberryheartinvisibileconcienciadontdreamitsovermakemewannadiethesarcasticonenojazamulaszavangardnesspsychovioletsmoiceshadowpozdrawiampelletierinediablerieankooosblablablablaiwashopelessimhappyziforeveryoungmoritagonnabebetterdziubeknibyniicrlifeloveyousomeoneeeeothersidemenoinacoMarina2602framboisepalynkabadbloodsomewhereonlyweknowpokolenie-wychowane-na-filmach-BondapicturesquegirlniewychamowaneeHanJiMunzaklinaczkaslowfremdepanienkamorganitatakecarexmoshixnot-alicesmoothhhhbeltaneamourcerisekoralinasannukradlimizupenlovetttrawacytrynowawikszalyeskacharlie69raspberryheart10plnwarzywowaxmoshixcotarskyscorpixirmelinoutofloveCuukierekCordeliaAutumkurdebelejawn-palaceHerbatoholiczkaSsomethingniewychamowaneekiksvertheermessedupmindunicorn792forallthatcrambieextrembuntKabotanantoinettecudoku
Przy­jaciele - jed­na dusza w dwóch ciałach. 
Szczęście to być z kimś. I być dla dru­giej oso­by kimś jedynym. 
1053 fe3d
Reposted bymojenastroje mojenastroje
Puść. Przestań się spinać. Uwolnij myśli. Wtedy rozwiązanie samo do Ciebie przyjdzie. 
— Pawlikowska, 25.01
Reposted frommy-life my-life viaromantycznosc romantycznosc

April 30 2014

4712 ca87
Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy szczęście dru­giej oso­by sta­je się ważniej­sze niż twoje.

April 18 2014

marzenia się spełniają, jeśli tylko wystarczająco mocno życzymy

April 13 2014

2996 3eb6
Szczęście to być z kimś. I być dla dru­giej oso­by kimś jedynym. 

April 06 2014

3739 d626
Reposted byVanitate Vanitate
Trzeba wielu lat by znaleźć przyjaciela, wystarczy chwila by go stracić. 
Reposted byinvidiam invidiam

April 02 2014

Przyjaźń ponad wszystko 

March 23 2014

3680 b0ee 500

March 16 2014

Nie kłam­stwa, lecz praw­da za­bija nadzieję. 

March 15 2014

0956 0685
Reposted bygosiammlublu
A więc nadzieja jednak powraca 

March 05 2014

Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl